Política de privacitat

  1. 1. Objecte
   • Associació Primàries Catalunya, ha assumit el compromís de protegir la seva privacitat i les seves dades personals. En aquesta Política de Privacitat, li informem de la forma en la qual protegim les seves dades personals. Li recomanem llegir-la abans de complimentar el formulari.
   • Associació Primàries Catalunya defensa fermament els drets fonamentals a la privacitat i a la protecció de les dades personals, així com el compliment de les lleis nacionals i europees relatives a la privacitat.
   • En aquesta declaració de privacitat es descriu com Associació Primàries Catalunya tracta i protegeix les dades personals de qui les facilita, així com en el context de les nostres activitats internes.
  2. 2. Responsable del Tractament
   • El responsable de tractament de les dades personals que ens faciliti és Associació Primàries Catalunya , amb domicili social al carrer Calvari 60 de Badalona. Les dades de contacte són telèfon 93 347 17 14 o correu electrònic dades@primariescatalunya.cat
  3. 3. Dades que recopilem
   • Les dades personals, que siguin facilitades pels interessats, podran ser tractades per Associació Primàries Catalunya com a Responsable del Tractament, sent en tot moment conservades i tractades en territori Europeu.
   • Les dades facilitades per l’interessat, s’entendran que són correctes, ja que és el propi interessat el que, voluntàriament, introdueix les seves dades en els formularis i qui respon de la seva veracitat.
  4. 4. Finalitats dels tractaments de les dades personals

Votants

   • Les dades personals que ens faciliti al formulari d’inscripció, es tractaran per a la gestió de la inscripció de l’interessat en el registre de votants per a la celebració d’eleccions primàries per a les eleccions municipals de 2019, per a rebre informació relacionada amb les primàries i les esmentades eleccions i per a rebre informació sobre processos de primàries posteriors.

Candidats

   • Les dades personals que ens faciliti al formulari d’inscripció, es tractaran per a la gestió de la inscripció de les persones interessades en el registre de candidats per a la celebració d’eleccions primàries per a les eleccions municipals de 2019, per a rebre informació relacionada amb les primàries i les esmentades eleccions i per a rebre informació sobre processos de primàries posteriors.
  1. 5. Terminis de conservació de les seves dades personals
   • Les dades es conservaran fins a la finalització de l’activitat que es tracti o fins que l’interessat sol·liciti la seva supressió. Les seves dades personals, es conservaran bloquejades mentre existeixin obligacions legals exigibles al Responsable del tractament conforme a la normativa vigent en cada moment. Una vegada finalitzats aquests terminis de prescripció d’obligacions legals, les seves dades seran destruïdes. En el procés de destrucció de les dades personals, s’aplicaran totes les mesures de seguretat necessàries per mantenir la confidencialitat de les mateixes.
  2. 6. Legitimació pel tractament de les seves dades personals
   • La base legal pel tractament de les seves dades personals és el consentiment lliure i explícit, donat en el moment de facilitar voluntàriament les seves dades personals en el formulari i l’acceptació del seu tractament en l’apartat corresponent.
  3. 7. Comunicació de les seves dades personals a tercers

Votants

   • Associació Primàries Catalunya no comunicarà les dades personals que ens ha facilitat a cap tercer excepte per complir amb una obligació legal i/o per requeriment judicial o de l’Administració Pública en l’exercici de les seves potestats i seran gestionades per empleats o persones autoritzades pel Responsable del tractament.

Candidats

  • Les dades que ens faciliti es faran publiques en diferents mitjans de l’Associació Primàries Catalunya. Al fer-se publiques les dades facilitades l’informem que podran ser accedides per qualsevol persona o entitat diferent de l’Associació. Les dades no seran cedides a tercers, excepte requeriments judicials o de la Adm. Pública en l’àmbit de la seva potestat i seran gestionades per empleats o persones autoritzades pel Responsable.
 1. 8. Drets que es poden exercir
  • Qualsevol persona té dret a obtenir informació clara i comprensible sobre si Associació Primàries Catalunya s’estan tractant les seves dades personals.
  • Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades de caràcter personal, així com a sol·licitar la rectificació de dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessàries per la finalitat que van ser lliurades així com revocar el consentiment atorgat, l’exercici d’oposició al tractament de les seves dades i també pot exercir el seu dret a la limitació del tractament, de forma que les seves dades no seran suprimides però el tractament de les mateixes estarà subjecte a limitacions.
  • Els exercicis de portabilitat i de tractaments per decisions individuals automatitzades no apliquen en aquest cas per el tipus i finalitats de tractament de les mateixes.
  • L’exercici dels drets anteriorment indicats es poden sol·licitar per correu postal o electrònic, adjuntant còpia del DNI o passaport i exposant el dret que vol sol·licitar davant de Associació Primàries Catalunya a les adreces facilitades en el punt 2 d’aquesta Política de Privacitat.
 2. 9. Dret a presentar reclamació davant l’autoritat de control
  • En tot moment podrà presentar reclamació davant l’autoritat de control competent.
 3. 10. Mesures de seguretat que s’apliquen a les dades personals
  • Associació Primàries Catalunya aplica les mesures tècniques i organitzatives necessàries tenint en compte els riscos que presenten els tractaments de les dades personals, en particular com a conseqüència de la destrucció, pèrdua o alteració accidental o il·lícita de dades personals transmeses, conservades o tractades d’una altra forma, o la comunicació o accés no autoritzat a aquestes dades personals.
  • L’aplicació de les mesures tècniques i organitzatives previstes tenen en compte l’estat de la tècnica, els costos d’aplicació, i la naturalesa, l’abast, el context i les finalitats dels tractaments, així com els riscos de probabilitat i gravetat variables per als drets i llibertats de les persones físiques.
  • L’Associació Primàries Catalunya aplica aquestes mesures de seguretat per garantir un nivell de seguretat adequat per mitigar els riscos detectats en les anàlisis efectuades prèviament als tractaments i durant tot el cicle de vida de les dades personals i els seus tractaments.
 4. 11. Canvis en la Política de Privacitat
  • Associació Primàries Catalunya es reserva el dret a modificar aquesta Política de Privacitat quan sigui necessari per adaptar novetats legislatives o altres regulacions, per les bones pràctiques i procediments de la mateixa Associació Primàries Catalunya i per requeriment de les autoritats de control.