BASES IDEO-LÒGIQUES de Rubí Republcana - Primàries Catalunya

Façana de l¡Ajuntament de Rubí
FAVICON RUBÍ REPUBLICANA - PRIMÀRIES CATALUNYA

BASES PER A LES ELECCIONS MUNICIPALS 2019

INTRODUCCIÓ

Construir una ciutat més lliure, socialment progressista i radicalment democràtica en l’opressiu marc polític, econòmic i legislatiu de l’Estat espanyol, i dins una Europa que prioritza els equilibris de poder per sobre les necessitats de les persones, és el repte al qual ens enfrontem.

Tenim una mirada renovada de la realitat, un mandat nascut de l’1 d’octubre i l’3 d’octubre, una responsabilitat com a ciutadania mobilitzada i una vocació per les persones que són els motors per construir aquesta ciutat amb justícia social.

Som plenament conscients que l’administració municipal – tot i ser la més propera a la ciutadania – és la que proporcionalment compta amb menys recursos; i que les principals eines per a fer política, en general, i política social en particular, no està en les seves sinó, sobretot, en les d’un Estat servil als interessos d’una oligarquia corrupta, lladre i demòfoba.

Malgrat això, no farem servir com a excusa tot allò que no podem fer per deixar de fer res que puguem.

És precisament la consciència d’aquests límits i del patiment que comporten a tantes persones el que ens esperona a depassar-los. Partint de la premissa que els drets es guanyen exercint-los, volem fer de Rubí una ciutat republicana en un país re- publicà.

Els pilars de RUBÍ REPUBLICANA - Primàries Catalunya

1. La República és democràcia i participació

Democràcia

República és democràcia i, per això, l’Ajuntament ha de ser obert, transparent i sempre al servei del bé comú.

Ètica pública

L’elaboració, implantació i seguiment de codis ètics per a les representants i treballadores públiques, les formes de democràcia directa i la rendició contínua de comptes, són bàsiques en un Ajuntament republicà.

Participació

Cal una plena participació dels moviments socials i veïnals i ens comprometem a promoure les consultes ciutadanes i les iniciatives legislatives populars d’abast municipal. El clientelisme no ha de tenir lloc a la Rubí republicana.

Auto-organització ciutadana

Entenem la participació com una eina d’auto organització ciutadana: no n’hi ha prou amb votar cada quatre anys sinó que cal construir ciutat i país a partir de les necessitats i voluntats de nosaltres, els i les ciutadanes, subvertint la lògica actual de la delegació absoluta en la representació política i dels pactes a les ombres.

Programa

La primera d’aquestes construccions comunes ha de ser la del programa electoral que les candidates electes a les primàries de Rubí ens comprometem a defensar aferrissadament.

Renovació

Col·laboració, cooperació, solidaritat col·lectiva són alguns dels valors per renovar la ciutadania i amb ella fer una nova política i una nova democràcia.

Lideratge Col·lectiu

Ens basem en l’idea d’una democràcia participativa, capaç de construir un lideratge col·lectiu i des de les bases per fer de la ciutat i el territori un lloc on desenvolupar els nostres projectes de vida.

2. La República són Drets Humans

Drets socials

La República té com a fonament els Drets Humans i dins d’ells els drets socials, perquè les persones són el centre de l’acció política. Rubí REPUBLICANA – Primàries Catalunya ens com- prometem a garantir drets fonamentals com l’educació, la salut, l’autonomia personal i l’atenció a la dependència, l’esport i el lleure, l’accés als bens culturals, entre d’altres, amb qualitat i gratuïtat.

Vulnerabilitat i pobresa

En especial ens preocupa el patiment de les persones en situació de vulnerabilitat i pobresa. Ens comprometrem en defensar de manera prioritària drets tan bàsics com l’alimentació, l’habitatge, els subministraments essencials – aigua, llum, gas – i lluitar contra la gana i la malnutrició, els desnonaments i la pobresa energètica.

Antifeixisme

Tot això ens reafirma en el nostre compromís en la defensa dels objectius i principis de la Carta de les Nacions Unides i de la Declaració Universal de Drets Humans, així com les declaracions i accions que lluiten contra el racisme, la discriminació, la xenofòbia i demés formes associades a la intolerància.

Volem per a tothom una vida que valgui la pena de ser viscuda.

3. La República és un nou model econòmic

Economia i persones

República és un nou model econòmic, just, sostenible i ecològic, arrelat al territori, basat en el bé comú, la cooperació i l’equitat, en definitiva, un model al servei de les persones i no dels capitals i el consumisme.

Ajuntament i política

Com a primera mesura, l’Ajuntament ha de predicar donant exemple i, tot seguit, promoure entre la ciutadania alternatives de consum responsable i garantir una fiscalitat municipal socialment més justa.

Solidaritat

Ens comprometem a impulsar les energies verdes a l’àmbit municipal i el consum de productes de proximitat, a promoure el transport públic urbà i interurbà a preus soci- als, a millorar els serveis de neteja i gestió de residus així com activar programes de solidaritat econòmica.

Responsabilitat social

Promourem la responsabilitat social dels actors econòmics per tal de preparar la ciu- tadania dins els valors del compartir i de la col·laboració.

Política responsable

Els recursos econòmics els aplicarem amb criteris d’emergència social amb l’objectiu d’aconseguir una amplia cobertura institucional i alhora no hipotecar el nostre futur.

RUBÍ REPUBLICANA – Primàries Catalunya

Març, 2019