Fina Bonet Casañas

Josefa Bonet Casañas

 

Presentació

Vaig nèixer a Barcelona el 1963, sóc filla de família obrera, vaig cursar la llicenciatura de Filosofia i Lletres, en l’especialitat de Geografia e Història el 1991.

Tinc una filla de 15 anys, temps que fa que visc a Rubí, el cost de la vivenda a Barcelona em va expulsar d’aquella ciutat i em porta a viure a Rubí.

FINA BONET - Candidata de Primàries Rubí

FORMACIÓ ACADÈMICA REGLADA

Llicenciada en Filosofia i Lletres: Geografia i Història. U.A.B 1991

FORMACIÓ ACADÈMICA NO REGLADA
Tinc 60 cursos de diversa durada que es poden classificar en 4 temes.
– Procediment administratiu
– Contractació administrativa
– Subvencions
– Gestió de Personal
IDIOMES
Castellà
Català: Nivell C de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya (EAPC) 1995
Curs de Llenguatge Administratiu (EAPC) 1992
Modul II ( U.A.B) 1992
Italià : Llengua italiana 1r i 2n nivell del curs elemental. Comitato Dante Alighieri. 1991
EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL
Sóc funcionària de carrera amb 33 anys de servei.
– Auxiliar administrativa a la Biblioteca de l’INEFC (Institut Nacional d’Educiació
Física) 1985-1991.
– Administrativa als Serveis Territorials d’Ensenyament (gestió de personal) del
1991-2001
– Tecnica de Gestió ( gestió de subvencions) 2001-2007
– Responsable d’informació (subvencions,contractació, pressupost) 2007-2012
Actualment sóc Responsable de subvencions des del 2012 i les meves funcions són
les següents:
– Disseny de les noves línies de finançament i ajuts
– Preparar les propostes normatives per a les convocatòries de subvencions.

– Controlar des de l’inici els processos de tramitació de les línies de subvencions
fins a la resolució i pagament.
– Avaluar els resultats de les convocatòries i estudiar-ne la seva idoneïtat amb
l’objectiu perseguit
– Atendre, informar i assessorar als possibles beneficiaris

Mobilitat
– Aconseguir tornar a tenir els mateixos trens de la línea S7 anteriors a la perllongació de la S1.
– Més freqüència d’horaris en la línia d’autobusos que va fins l’Hospital de  Terrassa.
– Per evitar que el nostre jovent és deixi la vida per les carreteres, més freqüència dels busos i FGC durant les nits, i en el cas dels FGC ampliar l’horari nocturn, com a mínim els caps de setmana i festius.
– Habilitar un carril bici o alguna altre mesura per evitar que els ciclistes vagin per la calçada, en molts casos en contra direcció, o bé pels carrers provocant nombrosos ensurts als vianants.
– Habilitar pàrquings dissuassoris a les entrades del municipi per pal·liar la manca d’aparcaments que s’ha produït en fer molts carrers peatonals al casc antic de la ciutat, sense donar alternativa als residents d’aquests barris que no tenen en la seva edificació pàrquings.
– Habilitar més punts de càrregar elèctrica en els pàrquings públics.
– Aconseguir la zona 1 tarifària del transport públic.
Cultura
– Fer un calendari d’activitats culturals més ampli, no pot ésser que la Sala estigui infrautilitzada amb sessions de cinema només una al mes.
– Fer un pla d’usos de tots els equipaments culturals per tal de fer-los més viables econòmicament.
– Fer activitats més engrascadores pel jovent per evitar que tinguin que buscar el seu oci fora de la ciutat.
Infraestructures
– Fer una programació de les obres en funció de l’obsolescència de les infraestructures urbanes per tal d’evitar esfondraments com el que fa uns anys varem patir el c/monturiol a causa del mal estat dels col·lectors.
– Fer accessibles els carrers que encara no ho són d’acord amb la normativa.
– Adequar els entorns de la riera de Rubí com a zona d’esbarjo on poder
passejar i practicar algun esport
– Netejar i adequar els camins vora els diversos alous com a itineraris de salut,
senyalitzant-los i mantenint-los en bon estat.
– Vetllar per aconseguir un parc de vivendes socials adequat a les necessitats de la població.
– Evitar la creació de nous abocadors al terme municipal i lluitar per la correcta gestió dels actuals fins a la resolució del contracte vigent amb els que actualment estan funcionant.
Sanitat
– Aconseguir les urgències pediàtriaques almenys a algun dels nostres CAPS