Albert Torra i Juanola

Albert Torra i Juanola

Advocat en exercici, des de fa 22 anys.

Fa uns 6 anys que visc a Rubí, procedent de Sant Cugat del Vallès i abans de Barcelona, on vaig néixer fa 49 anys.

Casat, amb 3 fills.

He treballat en una Administració de finques (4 anys).

Després en un despatx propi, compartit amb altres companys (4 anys).

ALBERT TORRA Candidat de Primàries Rubí

L’any 2002, vaig treballar per l’administració pública com a responsable de l’Oficina de Relaciones Parlamentaries del Departament de Treball, essent encarregat de la tramitació de tots els assumptes parlamentaris que afectessin al Departament,  havent de coordinar les diverses Direccions Generals per donant compliment als diversos requeriments fets al Govern i redactant la resposta de la Conselleria pel Parlament de Catalunya.

L’any 2003, treballo com a jurista de la DGAIA (Departament de Justícia i Familia), tramitant els expedients de responsabilitat patrimonials.

Al 2004 deixo l’administració pública i treballo per un despatx d’advocats (3 anys).

Des del 2007 i fins a l’actualitat (fa 13 anys) treballo en un despatx d’advocats de Barcelona, essent especialista en Dret civil, dret concursal tant de persones físiques com d’empreses , dret de família i matrimonial (canònic i civil). També soc formador d’alumnes de dret i advocats en pràctiques.

Al 2015, em faig voluntari de nou partit Demòcrates de Catalunya. Crec fermament que els partits i les administracions públiques han de respectar les regles de la democràcia, tot respectant sempre els Drets Fonamentals de la persona.

L’Ajuntament és la primera administració local, la més propera i la primera que ha de donar exemple. Sempre he defensat l’existència de llistes obertes, tant en el si dels partits com en qualsevol elecció de qualsevol àmbit, i la facultat de fiscalitzar constantment l’activitat

Curs POSTGRAU EN CIÈNCIA POLÍTICA Departam. de Dret Constitucional i Ciència Política UB (15 c).

ADVOCAT del TRIBUNAL ECLESIÀSTIC DE BARCELONA (Lic. 2.182)

ADVOCAT de l’ICAB: IL·LUSTRE COL·LEGI DE L’ADVOCACIA DE BARCELONA (Col. 22.878).

Procurador dels Tribunals, obtenció del títol.

Llicenciat en Dret, obtenció del títol per la UNIVERSITAT DE BARCELONA (1995).